Inschrijving

Inschrijving

Je kunt je inschrijven voor een cursus, door een mail met alle gegevens te sturen naar Karidiès.
Na een reactie van Karidiès dat je inschrijving is bevestigd, maak je het inschrijfgeld van € 275,- over op:
INGnr: NL22INGB0004786477 t.n.v. Karidies Utrecht.
Als het inschrijfgeld ontvangen is, ben je ingeschreven en krijg je binnen twee weken een bevestiging met de restantnota. Inschrijving geschiedt op volgorde van de ontvangen inschrijfgelden. Het restantbedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
Niet tijdige betaling geeft Karen de Vries het recht de geboekte reis te annuleren. In dit geval kan het reeds betaalde inschrijfgeld niet worden teruggestort en zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
Ook ga je akkoord met de algemene reisvoorwaarden als je je inschrijft.

Stuur een email naar Karidiès met

  • Uw voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adres: straat, huisnummer, postcode, plaats
  • Telefoonnummer
  • Welke cursus wilt u volgen?
  • Welke accommodatie wilt u?

Griekse taal niveau A2: 10 – 17 mei of  30 aug. – 6 sept. 2020
Griekse taal niveau A2 -> B1: 17 – 24 mei of  6 – 13 sept. 2020
Griekse taal niveau B1: 24 – 31 mei of 13 – 20 sept. 2020
Grieks theater: 21 – 28 juli 2020

Hotel Asteroa Epidavros

Kamer Asteroa